Ryokan Ikoi Sanso

3365-2 Oaza-Nagakura, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano PrefectureKaruizawa3890111Japan
Hotel