Back To Basis, Tiny Amsterdam Beachhouse Garden-house

House / Apartment